01 synedrio

 


 

02 synedrio

 


 

03 synedrio